Framlegg frå stortingsrepresentantant Inga Kvalbukt på vegner av Senterpartiet, oversendt fra Stortinget 9. april 1997:" Stortinget ber Regjeringen sørge for at det iverksettes tiltak for forbedring av inneklimaet i skoler og barnehager."

Innst. S. nr. 169 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 22.04.1997 Innst. S. nr. 169 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1997