Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Paul Chaffey og Øystein Djupedal om innføring av energieffektiv belysning, varme og ventilasjon i alle offentlige skolebygg

Dokument nr. 8:42 (1996-97), Innst. S. nr. 169 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, Paul Chaffey Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 22.04.1997 Innst. S. nr. 169 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1997