Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (Postloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 16.10.1996 Innst. O. nr. 4 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1996

   Behandlet i Odelstinget: 04.11.1996

   Behandlet i Lagtinget: 15.11.1996