Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Oddvar Nilsen om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Endringer i delingsmodellen for å bedre rammevilkårene for aktivt eierskap og familiebedrifter.)

Dokument nr. 8:75 (1996-97), Innst. O. nr. 107 (1996-97), beslutning. O. nr. 137 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Jan Petersen, Oddvard Nilsen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. O. nr. 107 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1997