Forslag fra Erik Solheim oversendt fra Stortinget 7. mai 1997: "Stortinget ber Regjeringen om å forby produksjon, import og omsetting av alle genmanipulerte produkter som inneholder gener som koder for antibiotikaresistens, og å arbeide for internasjonale forbud på dette området"

Innst. S. nr. 272 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. S. nr. 272 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997