Matkvalitet og forbrukertrygghet

St.meld. nr. 40 (1996-97), Innst. S. nr. 272 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. S. nr. 272 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997