Handlingsplan for eldreomsorgen. Trygghet - respekt - kvalitet

St.meld. nr. 50 (1996-97), Innst. S. nr. 294 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 294 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997