Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Børre Rønningen og Magnar Sortåsløkken om en femårsplan for innføring av enerom på sykehjem ved statlig fullfinansiering av investeringskostnadene, og innføring av et eget driftstilskudd til formålet lagt inn i inntektssystemet

Dokument nr. 8:46 (1996-97), Innst. S. nr. 294 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Kristin Halvorsen, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 294 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997