Forslag fra stortingsrepresentantene Anita Apelthun Sæle, Arild Hiim, Lisbeth Holand og Jan Simonsen om utvidet frist for gjenopptakelse av sivile saker i særskilte tilfeller

Dokument nr. 8:84 (1996-97), Innst. S. nr. 278 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arild Hiim, Jan Simonsen, Lisbeth Holand, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1997 Innst. S. nr. 278 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997