Forslag fra stortingsrepresentantene Stephen Bråthen, Per-Kristian Foss, Gudmund Restad, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Endring av § 51 A-4 nr. 3 slik at offshore servicefartøyer blir omfattet av de nye reglene for beskatning av rederiselskaper

Dokument nr. 8:77 (1996-97), Innst. O. nr. 108 (1996-97), beslutning. O. nr. 138 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Einar Steensnæs, Gudmund Restad, Lars Sponheim, Per-Kristian Foss, Stephen Bråthen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. O. nr. 108 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1997