Skatteopplegget for 1997 - lovendringar

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1996 Innst. O. nr. 13 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 26.11.1996

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.1996