Framlegg frå stortingsrepresentantane Anne Enger Lahnstein, Marit Arnstad, John Dale, Kjell Magne Bondevik og Erik Solheim om å innhenta ei uavhengig juridisk vurdering av dei konstitusjonelle spørsmåla knytte til Schengen-avtalen

Dokument nr. 8:96 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Enger, Erik Solheim, John Dale, Kjell Magne Bondevik, Marit Arnstad

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      LAGTUT