Arnstad, Marit

Arnstad, Marit (1962-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Nord-Trøndelag 2017-2021
Medlem
Utdannings- og forskningskomiteen
Ansiennitet:
14 år, 78 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Medlem
12.10.2017 - 30.09.2021

Utdannings- og forskningskomiteen

Medlem
12.10.2017 - 30.09.2021

Valgkomiteen

Medlem
07.10.2017 - 30.09.2021

Senterpartiet

Leder gruppestyret
02.10.2017 - 30.09.2021

Biografi

Personalia

  • Født 04.05.1962 i Stjørdal, Nord-Trøndelag
  • Datter av ligningsrevisor og bonde Arne Arnstad (1932-1980) og sykepleier Aasta Auran (1938-)

Stortingsperioder

  • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, Sp.
  • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, Sp.
  • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, Sp.
  • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 2013 - 2017, Sp.
  • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2017 - 2021, Sp.

Vararepresentasjoner

  • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Bjørn Arild Gram møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1993-97

    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
    Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

    2001-2005

    Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 22.04.2003
    Medlem, Valgkomiteen, 11.04.2003 - 30.09.2005
    Medlem, Forsvarskomiteen, 22.04.2003 - 30.09.2005
    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.04.2003 - 30.09.2005

    2013-2017

    Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
    Leder, Næringskomiteen, 22.10.2013 - 22.04.2014
    Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 09.04.2014 - 30.09.2017
    Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.04.2014 - 30.09.2017

    2017-2021

    Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
    Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021
    Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

  • 2013-2017

    Medlem, Reglementskomiteen, 10.01.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

  • 1993-97

    Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
    Medlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997
    Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

    2001-2005

    Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

    2013-2017

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 24.04.2014

    2017-2021

    Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 26.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

  • 2001-2005

    Leder gruppestyret, Senterpartiet, 25.03.2003 - 30.09.2005

    2013-2017

    Leder gruppestyret, Senterpartiet, 09.04.2014 - 30.09.2017

    2017-2021

    Leder gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

  • Personlig rådgiver, Miljøverndepartementet, 1989 - 1989
    Statsråd, Olje- og energidepartementet, 17.10.1997 - 17.03.2000
    Statsråd, Samferdselsdepartementet, 18.06.2012 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Eksamen videregående skole 1981
  • Cand.jur. 1991

Yrke

  • Medarbeider, Juridisk rådgivning for kvinner 1984
  • Vikariat som journalist i Trønder-Avisa, Nationen og Verdens Gang (VG) 1985-1991
  • Førstekonsulent, Miljøverndepartementet 1992
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye og Bech 2000-2001
  • Rådgiver, Advokatkontoret Schjødt 2006-2008
  • Advokat, advokatfirmaet Arntzen de Besche 2008-2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Stjørdal kommunestyre 1987-1991

Offentlige verv

  • Leder Statens Naturforvaltningsråd 1990-1994
  • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1994-1997
  • Leder Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005-2012
  • Medlem Nidaros bispedømmeråd 2006-2010
  • Medlem Utvalget for utredning av offentlige granskingskommisjoner 2007-2008
  • Leder Styret for Statskog SF 2009-2012
  • Medlem Styret for Opplysningsvesenets fond 2009-2011
  • Nestleder Energiutvalget 2011-2012

Tillitsverv i partier

  • Nestleder Nord-Trøndelag Senterungdom 1979-1981
  • Nestleder Senterungdommens Landsforbund 1982-1985, leder 1986-1988
  • Medlem Sp's sentralstyre 1986-1988, 2003-2005
  • EF-sekretær Sp 1992-1993
  • Medlem Styret i Nord-Trøndelag Sp 2010-2012
  • Leder Nominasjonskomiteen i Nord-Trøndelag Sp 2010-2011

Tillitsverv i organisasjoner

  • Visepresident Council of European National Youth Committees (CENYC) 1989-1991
  • Internasjonal leder Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner 1989-1991
  • Medlem Styret i "Nei til EF" 1989-1993
  • Medlem Rådet for "Nei til EF" 1990-1997

Andre administrative verv

  • Medlem Styret i Opplysningsutvalg om Norge og EF 1988-1990 ( )
  • Medlem Styret for Offshore Northern Seas 2000-2002
  • Medlem Styret i Coop Norge 2000-2001
  • Medlem Styret i Aker Seafood ASA 2005-2011
  • Medlem Styret i Cowi Norge A/S 2006-2008
  • Medlem Styret i Statoil ASA 2006-2007
  • Medlem Styret i Adresseavisen ASA 2007-2009
  • Nestleder Styret i StatoilHydro ASA 2007-2012
  • Nestleder Styret i Polaris Media 2009-2012