Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Halvorsen, Liv Marit Moland, Gunnar Breimo og Sigvald Oppebøen Hansen om å avhende eiendommen Landeskogen i Bygland kommune vederlagsfritt

Dokument nr. 8:86 (1997-98), Innst. S. nr. 191 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Breimo, Gunnar Halvorsen, Liv Marit Moland, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.05.1998 Innst. S. nr. 191 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1998