Lov om familievernkontorer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1997 Innst. O. nr. 70 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1997

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997