Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om familievernkontorer.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 70 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 6 (1996-97)
  • Dato: 07.05.1997
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen