Lov om endringer i alkoholloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. O. nr. 59 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Odelstinget: 15.04.1997

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1997