Samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 70/97 av 4. oktober 1997 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport)

St.prp. nr. 46 (1997-98), Innst. S. nr. 154 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1998 Innst. S. nr. 154 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1998