Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal og Carl I. Hagen om å omgjøre Statens Forurensningstilsyns vedtak om å gi klager mot Naturkraft A/S' adgang til å iverksette forberedende byggearbeid for gasskraftverk på Kolsnes og Kårstø oppsettende virkning

Dokument nr. 8:95 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Øyvind Vaksdal Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet