Økt bevilgning til refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk

St.prp. nr. 51 (1997-98), Innst. S. nr. 216 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. S. nr. 216 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1998