Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Kraftverkbeskatning, endring av overgangsregler

Ot.prp. nr. 10 (1996-97), Innst. O. nr. 39 (1996-97), beslutning. O. nr. 53-54 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (RV) Innstilling avgitt 09.12.1996 Innst. O. nr. 39 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996