Kvam herad sender skriv datert 5. mai 1998 med uttalelse vedrørende grønne skatter

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      UHT§28FE