Forslag fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 12. mai 1998: (Jf. Innst. O. nr. 46) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at åpningstidsloven oppheves."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet