Forslag fra stortingsrepresentant Ågot Valle på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 12. mai 1998: (Jf. Innst. O. nr. 46) "Stortinget ber Regjeringa legge fram forslag for Stortinget om at utsalgssteder som i det vesentligste selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en årlig omsetning under et omsetningstak fastsatt av Regjeringa, skal være unntatt fra de alminnelige åpningstidene fastsatt i § 2."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet