Oppfølging av samordning av dei statlege bustøtteordningane

St.prp. nr. 80 (1996-97), Innst. S. nr. 291 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 291 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997