Forslag fra stortingsrepresentantene Eva Lian og Ola T. Lånke om å endre regelverket for den nye samordnede bostøtteordningen slik at minstepensjonister og de som trenger det mest ikke faller utenfor ordningen eller ikke får den bostøtte de har behov for

Dokument nr. 8:82 (1996-97), Innst. S. nr. 291 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva Lian, Ola T. Lånke Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 291 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997