Lov om statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1996 Innst. O. nr. 38 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996