Forslag fra stortingsrepresentant Inge Lønning på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 70) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å endre kompetansekravene for lærere i ungdomsskolen slik at lærere som underviser i teorifag, skal ha minst ett års faglig fordypning i faget."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet