Forslag fra stortingsrepresentant Inge Lønning på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 70) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å oppheve godkjennelsesordningen for lærebøker i grunnskolen og videregående opplæring."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt oversendt Regjeringen uten realitetsvotering