Sør-Odal kommune sender skriv datert 31. august 1998 med uttalelse vedrørende kommuneøkonomien

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.