Riksrevisjonens antegnelser vedrørende statens ordning med driftstilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Dokument nr. 3:7 (1995-96), Innst. S. nr. 32 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.11.1996 Innst. S. nr. 32 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1996