Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om mistillit mot statsråd Kjell Opseth for behandlingen av Fjeld-kommisjonens rapport (driftstilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.11.1996 Innst. S. nr. 32 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1996