Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Johnsen, Annelise Høegh og Ivar Kristiansen om redusert bruk av varetektsfengsling i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Ivar Kristiansen, Jan Johnsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.10.1998 Innst. S. nr. 6 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1998