Kriminalomsorgen

St.meld. nr. 27 (1997-98), Innst. S. nr. 6 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.10.1998 Innst. S. nr. 6 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1998