Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Harald T. Nesvik og Lodve Solholm om lov om endring i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningsssaker (forvaltningsloven). (Presisering av hvilke formelle grunner som gir adgang til å avvise en klagesak.)

Dokument nr. 8:118 (1997-98), Innst. O. nr. 36 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. O. nr. 36 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 18.02.1999