Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Harald T. Nesvik og Lodve Solholm om lov om endring i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Klargjøring av delegasjonsreglene i § 10 nr. 2.)

Dokument nr. 8:119 (1997-98), Innst. O. nr. 44 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.02.1999 Innst. O. nr. 44 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 11.03.1999