Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Dag Danielsen, Terje Knudsen, Ulf Erik Knudsen, Jørn L. Stang og Hans J. Røsjorde om at Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag som sikrer fremtiden til de tre norske seilskipene; Sørlandet, Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl.

Dokument nr. 8:122 (1997-98), Innst. S. nr. 92 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Danielsen, Hans J. Røsjorde, Jørn L. Stang, Terje Knudsen, Ulf Erik Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.1999 Innst. S. nr. 92 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1999