Knudsen, Ulf Erik

Knudsen, Ulf Erik (1964-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.12.1964 i Drammen, Buskerud
 • Sønn av bankmann Arild Knudsen (1942-) og politiker/økonomisjef Ranveig Mette Andersen (1943-2002)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Buskerud, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Første vara innpisker, Fremskrittspartiet, 01.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Andre vara innpisker, Fremskrittspartiet, 14.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Drammen handelsgymnas 1980-1983
 • Fagkurs i markedsføring, Gjerdes handelsskole 1984-1985
 • Diplomøkonom, Bedriftsøkonomisk institutt 1986-1989

Yrke

 • Ferievikar Skarrud + Rabben reklamebyrå 1982
 • Ansatt ved Skarrud + Rabben reklamebyrå 1983-1984
 • Journalist ved A/S Nye Morgenbladet 1989-1993
 • Diverse konsulentoppdrag 1993-1994
 • Konsulent ved Arbeidsmarkedsetaten 1994-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drammen Bystyre 1987-1991, 1991-1995, 2003-2007, 2007-2011
 • Medlem Drammen Formannskap 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Buskerud 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeselevrådet, Buskerud 1984-1985
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Drammen 1988-1999
 • Medlem Overligningsnemnda 1988-1991
 • Medlem Ligningsnemnda 1991-1995
 • Medlem Overligningsnemnda 1995-1999
 • Medlem Styret for Drammen Boligbyggelag 1995-1997 (representant for kommunen)
 • Medlem Komité for oppvekst, utdanning og sosial , Drammen 2003-2007
 • Medlem Komité for oppvekst og utdanning, Drammen fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Drammen FrPs Ungdom 1985-1989
 • Medlem Styret for Drammen FrP 1986-1997
 • Fylkesformann Buskerud FrP 1995-1998, 2007-2009
 • Medlem FrPs landsstyre 1995-1998, fra 2007
 • Medlem FrPs IT-utvalg 1997-1999
 • Studieleder Buskerud FrP 2000-2001
 • Leder FrPs IKT-utvalg fra 2001
 • Nestformann Buskerud FrP 2005-2007
 • Fylkesleder Buskerud FrP fra 2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Trener Ski og ballklubben Skiold, Drammen 1983-1987