Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30 (1997-98), Innst. S. nr. 13 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 28.10.1998 Innst. S. nr. 13 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1998