Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner

St.meld. nr. 44 (1997-98), Innst. S. nr. 101 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. S. nr. 101 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1999