Lofotens fastlandsforbindelse

St.meld. nr. 53 (1997-98), Innst. S. nr. 73 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1998 Innst. S. nr. 73 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1998