Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/98 av 30. april 1998 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen

St.prp. nr. 81 (1997-98), Innst. S. nr. 29 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 17.11.1998 Innst. S. nr. 29 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1998