Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å gjennomgå ulike årsaksforhold knyttet til bankkrisen

Dokument nr. 17 (1997-98), Innst. S. nr. 141 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 15.04.1999 Innst. S. nr. 141 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1999