Forslag fra stortingsrepresentantene Christopher Stensaker, Thore Aksel Nistad og Dag Danielsen om å legge forholdene til rette slik at deler av Fornebu flyplass kan brukes som småflyplass (General Aviation-trafikk) også etter 7. oktober 1998 kl. 2200 - inntil annen akseptabel løsning til småflyplass for Oslo-området er realisert

Dokument nr. 8:2 (1998-99), Innst. S. nr. 43 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Dag Danielsen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.11.1998 Innst. S. nr. 43 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1998