Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Jørn L. Stang, Vidar Kleppe og Ulf Erik Knudsen om å avvikle systemet med kirkeasyl slik at politiet gis adgang til å pågripe personer uavhengig av bakgrunn, lovbrudd og hvilken bygning de oppholder seg i

Dokument nr. 8:1 (1998-99), Innst. S. nr. 67 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.12.1998 Innst. S. nr. 67 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1998