Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet - Regionfelt Østlandet

St.meld. nr. 11 (1998-99), Innst. S. nr. 129 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 19.03.1999 Innst. S. nr. 129 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 23.03.1999