Verksemda til Den Norske Stats Husbank 1996 - 97

St.meld. nr. 14 (1998-99), Innst. S. nr. 98 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. S. nr. 98 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.03.1999