Kringkasting og dagspresse 1997

St.meld. nr. 12 (1998-99), Innst. S. nr. 107 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.03.1999 Innst. S. nr. 107 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 23.03.1999