Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren (Skogmeldingen)

St.meld. nr. 17 (1998-99), Innst. S. nr. 208 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 03.06.1999 Innst. S. nr. 208 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1999