Bedrifter hvor staten v/ Nærings- og handelsdepartementet har eierinteresser

St.meld. nr. 18 (1998-99), Innst. S. nr. 125 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.03.1999 Innst. S. nr. 125 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.03.1999